Taip  apie Nemuną prie Merkinės yra rašęs Lietuvos upių hidrologijos pradininkas Steponas Kolupaila:

419.5 gel. plento tiltas, v. mat. stotis; d. Merkinės mst., istoriniai pastatai, senasis varpas, Jogailos statyta bažnyčia: už miesto senų miesto vartų likučiai, kilnojamojo smėlio kalnai. Iš Merkinės eina autobusai į Alytų.
418.3 d. Straujos žiotys. Nemuno vaga labai plati, daug salų ir seklumų; kair. krante – smėlio dykuma, kopos.
418,0 rėva Merkinė; labai įdomus deš. krantas: nuostabus reginys.
417,5 d. Maksimonių k.
417,0 k. Jononių k.; rėva Žirklės.
416,0 rėva Kurpius; atgal – puikus Merkinės reginys.
414,0 rėva Siuvėjas.

Merkinės rėva

Žirklės

Kurpius

Siuvėjas

Ši vieta vietinių nuo seno “Po kryželiu” vadinama.Kryželis jau senai sudūlėjęs,gal buvo pastatytas,kokiam žuvusiam sielininkui,kas žino.Nusekus Nemunui Siuvėjo rėva patampa nemaža sala,pakrantėj atidengdama senovinio luoto gabalą.