Šaltiniuotas Kempės upelis jungia Pakampio, Balažerio, Dumblio, Netiesos, Netiesaičio ir Giluišio ežerus.

Pakampis

Balažeris

Netiesis

Kempės upelis

Bedugnis su plaukiojančiomis salomis